Flufsan

Sigurnost u svakom trenutku

Bolesti mokraćne bešike koji dovode do poremećaja mokrenja

Bolesti mokraćne bešike koji dovode do poremećaja mokrenja

Atonična mokraćna bešika

Oštećenje senzitivnih nervnih vlakana koja idu iz bešike, sprečava prenošenje signala o rastezanju zida bešike do kičmene moždine, i tako sprečava refleksne kontrakcije mokrenja. Tada čovek potpuno gubi kontrolu mokrenja. Umesto da se periodično prazni, takva bešika se puni do maksimalne vrednosti kapaciteta, sve dok kapi urina ne počnu curiti kroz uretru. To se zove inkontinencija ili prelivanje usled prepunjenosti.

Neurogena bešika

Drugi, čest poremećaj mokrenja je tzv. neinhibilisana neurogena bešika kada je mokrenje često i relativno nekontrolisano. Nastaje usled delimične lezije kičmene moždine ili moždanog stabla, gde već i mala količina urina izaziva nekontrolisan refleks mokrenja i tako dovodi do mokrenja.

Top