REFLEKS MOKRENJA I FUNKCIONISANJE MOKRAĆNOG KANALA

Urin se u mokraćnoj bešici polako sakuplja, i u fiziološkim uslovima dovodi do povećanja pritiska u bešici, što izaziva rastezanje zida bešike i pojavu nagona za mokrenjem. Kontrakcije mokrenja su posledica refleksa na istezanje koji stvaraju receptori za istezanje u zidu bešike. Mokrenje počinje voljnim opuštanjem perinealnih mišića, čime se omogućava refleksno pražnjenje bešike. Refleks […]

TIPOVI URINARNE INKONTINENCIJE

Inkontinencija mokraće, urinarna inkontinencija ili nevoljno oticanje mokraće je nemogućnost kontrolisanja mokrenja, ili zadržavanja mokraće, koja se manifestuje u rasponu od povremenog „bežanja“ mokraće do potpune nemogućnosti zadržavanja mokraće. Najčešći tipovi inkontinencije s obzirom na uzrok su: Stresni tip Jedan oblik inkontinencije koji nije povezan sa autonomnim nervnim sistemom jeste tzv. stres-inkontinencija. U ovom slučaju […]

BOLESTI MOKRAĆNE BEŠIKE KOJI DOVODE DO POREMEĆAJA MOKRENJA

Atonična mokraćna bešika Oštećenje senzitivnih nervnih vlakana koja idu iz bešike, sprečava prenošenje signala o rastezanju zida bešike do kičmene moždine, i tako sprečava refleksne kontrakcije mokrenja. Tada čovek potpuno gubi kontrolu mokrenja. Umesto da se periodično prazni, takva bešika se puni do maksimalne vrednosti kapaciteta, sve dok kapi urina ne počnu curiti kroz uretru. […]

INKONTINENCIJA KOD ŽENA

Od inkontinencije urina prvenstveno pate žene, jer je njihova karlica drugačija od muške, prilagođena trudnoći i porođaju, i zato što su reproduktivni organi u neposrednom kontaktu sa organima za mokrenje. Spoljašnji mokraćni kanal kod žena je kraći od muškog, a trudnoća i porođaji dodatno opterećuju okolna tkiva i organe, pa sve to dovodi do slabljenja […]

INKONTINENCIJA KOD MUŠKARACA

Ustaljeno je mišljenje da samo žene mogu da imaju problema sa zadržavanjem mokraće. Iako retko, nesposobnost zadržavanja mokraće se dešava i muškarcima. Simptomi Dok se kod žene bolest manifestuje uglavnom samo nevoljnim mokrenjem, kod muškaraca se još javlja: Smanjen mlaz Problemi sa mokrenjem Napinjanje tokom uriniranja Kapkanje posle mokrenja Potreba za mokrenjem tokom noći Nikturija […]